Katedra Notre-Dame

Katedra Notre-Dame jest to jedna z najbardziej znanych katedr na świecie. Swoją popularność zawdzięcza głównie powieści francuskiego pisarza Viktora Hugo pod tytułem Dzwonnik z Notre Dame. Nazwa Notre Dame oznacza Nasza Pani i dotyczy Matki Boskiej. Katedra została wzniesiona na wyspie Île de la Cité na Sekwanie. Okres budowania tej katedry wyniósł prawie 170 lat (1163-1330). Katedra Notre-Dame to kościół pięcionawowy, posiada krótką nawę krzyżową, dość długie prezbiterium i podwójne obejście na półkolu. Szerokość fasady pochłaniają trzy portale. Na środkowym portalu wyrzeźbiono scenę Sądu Ostatecznego. Elementem Katedry Notre-Dame, który jest najbardziej rozpoznawalny to zachodnia fasada. Składa się ona z dwóch wież mierzących 70 metrów wysokości. Katedra oświetlana jest dzięki rozecie w części zachodniej oraz przez liczne witraże.

Katedra Notre Dame znajdująca się w Paryżu jest kolejnym z lepiej rozpoznawalnych elementów tegoż miasta. Wybudowana została ona w stylu gotyckim i z pewnością jest jedną z bardziej popularnych katedr w skali globu, między innymi dzięki popularnej powieści, na podstawie, której następnie powstały adaptacje filmowe, chodzi tutaj oczywiście o Dzwonnika z Notre Dame, autorstwa Hugo. Nazwa katedry tłumaczona będzie jako Nasza Pani, co jest bezpośrednim odniesieniem do Matki Boskiej. Wzniesiona została niejako w jądrze całego miasta a mianowicie na wsypie leżącej na Sekwanie, na śladach po dwóch wcześniej znajdujących się tutaj kościołach jeszcze w pierwszym tysiącleciu naszej ery. Sama budowa katedry trwała prawie przez dwieście lat.