Obozy zespołu

Auschwitz-Birkenau podzielony był na trzy główne obozy. Pierwszy z nich oznaczony numerem jeden odpowiedzialny był za sprawy administracyjne oraz kierowanie pozostałymi placówkami. Tutaj przybywali więźniowie, którzy zmuszani byli do prac przymusowych, w samym obozie jednak nie było krematoriów. Znajdowały się one w Auschwitz II Birkenau, tutaj właśnie gazowano, a następnie palono setki tysięcy, jeśli nie miliony osób pochodzenia żydowskiego, polskiego i tak naprawdę ludzi z całej europy. Ostatni obóz całego zespołu to Auschwitz III Monowitz, gdzie więźniowie także musieli przymusowo pracować, dla jednego z niemieckich koncernów zajmujących się produkcją farb.