Zabytki

Historia dynamicznego rozwoju miasta stołecznego jakim jest Warszawa sięgać będzie trzynastego wieku i między innymi zapisała się w pozostałościach po zabytkowej architekturze. Niestety, wydarzenia związane z drugą wojną światową większość dziedzictwa kulturowego miasta została doszczętnie i nieodwracalnie zniszczona oraz utracona. Obecnie czyni się wiele kroków, aby zachować i przekazać przyszłym pokoleniom wszystkie te z elementów kulturowego dziedzictwa, które jeszcze pozostały i które będzie dało się w jakiś sposób uratować. Wszyscy warszawiacy posiadają tego świadomość i z szacunkiem traktują ślady pozostałości, które świadczyć będą o historycznej tożsamości Warszawy. Z resztą dziedzictwo kulturowe stolicy polski chronione jest przez ścisłe zapisy prawne, zarówno na mocy porozumień międzynarodowych, jak i prawa państwowego i lokalnego, działanie na niekorzyść tychże zabytków jest obarczone konsekwencjami prawnymi, przede wszystkim wysokimi karami grzywny. Na szczęście nie wszystkie z zabytków zostały zniszczone i pozostały jeszcze budynki oraz elementy architektury sprzed kilku dobrych wieków.