Ryga

Stolica Łotwy posiada liczbę mieszkańców wynoszącą około siedemset dwadzieścia cztery tysiące osób. Powierzchnia tego miasta wynosi mniej więcej trzysta siedem kilometrów kwadratowych. Miasto uważane jest za jedno z większych na Starym Kontynencie skupisk secesyjnej architektury. Ryga została założona na samym początku trzynastego wieku. Za założyciela tego łotewskiego miasta uważany jest biskup Albert von Buxhövden. W krótkim czasie miasto zyskało na wybrzeżu Morza Bałtyckiego miano znaczącego handlowego ośrodka. W okresie średniowiecza na tych terenach można było zauważyć dosyć silne wpływy niemieckie, mam tu na myśli między innymi niemiecką kulturę. Od drugiej połowy szesnastego wieku miasto należało do I Rzeczypospolitej, a około sto lat później do Szwecji. W wieku osiemnastym miasto włączono do Rosji. W roku 1917 miasto zostało zdobyte przez Niemców. W okresie dwudziestolecia międzywojennego miasto to było stolicą niepodległego łotewskiego państwa. W Rydze podpisano między Polską a Rosją pokojowy traktat. W trakcie trwania drugiej wojny światowej, a dokładnie w roku 1940 miasto wcielono do Związku Radzieckiego. Rok później miasto zostało zdobyte przez Niemców, trzy lata później Armia Czerwona zdobyła Rygę i ponownie miasto wcielono do Związku Radzieckiego. Ryga stolicą niepodległego państwa została w roku 1991. W roku 2003 miasto było organizatorem czterdziestego ósmego Konkursu Piosenki Eurowizji. Z licznych zabytków miasta należy wyróżnić: Katedrę, Dom Bractwa Czarnogłowych.