Irlandia Północna

Irlandia Północna jest krajem, w którym spotykają się ze sobą dwie dość odmienne kultury: irlandzka i brytyjska. Kulturowo ze względu na położenie i przeszłość jest zbliżona do Republiki Irlandii, jednak politycznie z wiadomych przyczyn jest pro brytyjska. W Irlandii Północnej mamy więc ludność utożsamiającą się z irlandzkimi korzeniami (częściej są to katolicy, tak jak w Republice Irlandii), i ludność utożsamiającą się z koroną brytyjską (częściej są to protestanci). Na tym tle, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku, istniało tam wiele konfliktów zbrojnych, usiłujących zastraszyć przeciwną kulturę lub nawet przejąć lub utrzymać władzę. Dzisiaj w Irlandii Północnej jest nieco spokojniej, jednak podział jest wyraźny, np. poprzez dzielnice miast, które są albo brytyjskie, albo irlandzkie (oznaczane flagą Wielkiej Brytanii lub Irlandii).