Wyżyny

Jak wiadomo wyżyny to jeszcze nie góry, ale muszą one przekraczać trzysta metrów, ale wysokości względne są mniejsze nić te trzysta metrów. Z wyżyn wyłączą się góry i przyjmuje się, że dolna granica ma powyżej dwieście metrów nad poziomem morza. Regularne obszary wyżyn noszą nazwę wyżu, a na mapie zaznacza się je kolorem żółtym podobnie jak tereny gór. Natomiast najwyższe obszary wyżyn oznacza się jasnym kolorem brązu. Na terenach wyżynnych w Polsce rozwinięty jest najbardziej przemysł wydobywczy, jak i inny. Tereny te są najbardziej rozwinięte. W porównaniu z terenami nadmorskimi ludzie tam osiedleni żyją bardzie spiesząc się. Na terenach tych przemysł usadowił się i miasta są bardziej rozwinięte. Mają też swoja specyfikę tworząc duże aglomeracje. Zachorowalność jednak jest o wiele większa niż w innych rejonach kraju. Rozróżnia się wyżyny Bawarska, Szwajcarska, Polskie, Wołońska, Transylwańska. Wymienione wyżyny są tylko niewielką częścią pozostałych na całym świecie. Jednocześnie stanowią wprost świetne miejsce do zwiedzania i relaksu.