Speakers corner

W Hyde Parku znaleźć będziemy mogli bardzo specyficzne miejsce, któremu park właśnie, a dokładniej jego nazwa zawdzięczać będzie swoje potoczne znaczenie, czyli forum do swobodnego wyrażania myśli w imię poglądów słowa, gdzie jedynym warunkiem jest zakaz obrażania królowej. Jest to tak zwany speakers corner, który znajduje się w jednej z bocznych części całego parku. Miejsce te jest obecnie jednym z najpopularniejszych jeśli chodzi o przemówienia i debaty, co ma miejsce zwłaszcza w poranki niedzielne. Każdy może wyrazić swoją opinię na dany temat, jednak najpierw musi przebić się przez morze innych głosów.