Mołdawia

W wyniku rozpadu Związku Radzieckiego kraj ten stał się niezależny, a pełna nazwa państwa to Republika Mołdawii. Sąsiadami Mołdawii są Rumunia oraz Ukraina. Powierzchnia tego kraju Europy Wschodniej wynosi trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy kilometry kwadratowe. Natomiast liczba mieszkańców Republiki Mołdawii wynosi około cztery miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt osób. Kraj ten zajmuje międzyrzecze Prutu, czyli Besarabię i Dniestru oraz tak zwane Naddniestrze. Ukształtowanie powierzchni Mołdawii jest równinne, a średnia wysokość wynosi sto czterdzieści siedem metrów. Stolicą tego wschodnioeuropejskiego kraju jest Kiszyniów, a do większych miasta należą: Bielce, Rybnica, Soroki, Tyraspol, Komrat. Kraj ten uważany jest za jeden z najbiedniejszych na Starym Kontynencie. Gospodarka Mołdawii jest bardzo uzależniona od importu surowców oraz paliw. Mniej więcej dziewięćdziesiąt procent mołdawskiego społeczeństwa żyje bardzo ubogo.