Wieliczka

Wieliczka to kolejny znany w szerokim świecie zabytek znajdujący się na polskich ziemiach. Jest to miejsce wyjątkowe, przede wszystkim dlatego, że mieści się tutaj jedna z najstarszych kopalni soli kamiennej w skali globalnej. Sama miejscowość znajduje się bardzo blisko Krakowa, praktycznie można stwierdzić, że zaraz pod nim. Sole, które wydobywane są w tejże kopalni pochodzą z okresu zwanego miocenem, a czasie ruchów górotwórczych alpejskich przemieściły się właśnie w obszary dzisiejszej Wieliczki, a mówiąc szerzej małopolski, pokłady są bowiem ogromne. Od lat siedemdziesiątych kopalnia znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO i od tego też momentu zwiększyła się jej popularność turystyczna. Co roku kopalnia odwiedzana jest przez setki tysięcy ludzi z całego świata i wszystkich kontynentów o czym mogą świadczyć napisy w ogromnej liczbie języków znajdujące się na ścianach pomieszczenia oddzielających samą kopalnie od pomieszczeń znajdujących się na zewnątrz. Kopalnia oczywiście obecnie już nie funkcjonuje, jednak działała tak naprawdę nieprzerwanie od wieku ósmego, aż do końca wieku osiemnastego, czyli przez okres ponad tysiąca lat, gdzie przez ten czas szyby zagłębiły się prawie czterysta metrów w głąb ziemi.