Gospodarka

Gospodarka miasta Katowice, pomimo poglądu wielu osób nie będzie opierała się na węglu i hutnictwie, czasy te minęły już bardzo dawno temu. Obecnie jej głównym elementem napędowym będzie sektor usług, w którym zatrudnionych jest trzy czwarte ogółu ludzi pracujących na terenie Katowic. Jest to jeden z wyników przemian gospodarczych, które miały miejsce w ostatnich latach. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kształtuje się w okolicach pułapu czterech tysięcy złotych i jest one najwyższym w Polsce. Oprócz tego PKB per capito Katowic wynosi prawie trzydzieści tysięcy dolarów. Na terenie całego miasta zarejestrowanych jest obecnie ponad czterdzieści tysięcy podmiotów o charakterze gospodarczym i stanowić będzie to dziesiątą część wszystkich przedsiębiorstw w województwie śląskim. Tempo ich wzrostu jest także bardzo dynamiczne i według obecnych szacowań liczba w najbliższych latach może wzrosnąć prawie dwukrotnie. Katowice uważano przez wiele lat za centrum zarówno hutnictwa jak i jednocześnie górnictwa. W ostatnich latach jednak bardzo duża liczba kopalń i także hut została zlikwidowana. Obecnie działać będą kopalnie, które złączone zostały w tak zwany KHW, czyli katowicki holding węglowy, w skład którego wchodzić będzie siedem kopalń. Przemysł ciężki i wydobywczy generować będzie czwartą część dochodu miasta, reszta czerpana jest natomiast z sektora usług. Katowice to obecnie jeden z największych ośrodków przemysłowych oraz miejskich na terenie całego kraju, gdzie konkurować będzie nawet z samą warszawą.