Historia

Koloseum było miejscem gdzie odbywały się między innymi walki, polowania na dzikie zwierzęta i wiele, wiele innych tym podobnych. Według popularnej tradycji w Koloseum miano mordować także chrześcijan, co upamiętnione zostało krzyżem wewnątrz całej budowli. Rok 445 to moment kiedy budowla po raz pierwszy doznaje poważniejszych uszkodzeń z powodu trzęsienia ziemi, zostaje jednak odrestaurowana i doprowadzona do wcześniejszego stanu. W roku 528 miejsce mają tutaj ostatnie z igrzysk, a pod koniec tego samego wieku wewnątrz amfiteatru powstaje mały kościół, gdzie arena przekształcona została w cmentarz. Wiek trzynasty to przejęcie całego Koloseum przez jedną z szlacheckich rodzin i ufortyfikowanie go, gdzie zaczął służyć jako zamek. W wieku czternastym w wyniku kolejnego trzęsienia ziemi zawala się południowa ściana, jednak nie prowadzi się już prac pozwalających na restaurację budynku. Oprócz tego niszczeje on z powodu aktów wandalizmu i wykradania materiałów budulcowych. Obecnie jednak o budynek dba się, utrzymując go w dobrym stanie, tak aby nie zagrażał bezpieczeństwo mieszkańców, a oprócz tego także żeby przetrwał jak najdłużej. Od roku 2007 Koloseum zostało ogłoszone nowym cudem świata, co jest z pewnością bardzo dużym wyróżnieniem oraz możliwością przyciągnięcia jeszcze większej ilości turystów, którzy całymi rzeszami odwiedzają to miejsce, które jest pozostałością po jednej z wspanialszych antycznych kultur.