Indianie

Oczywiście nierozerwalnie z kontynentami amerykańskimi kojarzą nam się Indianie, którzy są najbardziej liczną ludnością tubylczą Ameryk. Ludność ta jest bardzo zróżnicowana. Swoją nazwę Indianie zawdzięczają podróżnikowi Krzysztofowi Kolumbowi. Inne nazwy to „Pierwsze Narody”, „Tubylczy Amerykanie”, „Amerindianie”, albo po prostu tubylcy. Grupy należące do Indian miały w swoich językach własne określenia. Za przodków obecnych Indian uznaje się koczowniczych myśliwych. W wyniku między innymi kolonizacji, wojny i niewolnictwa wiele milionów Indian poniosło śmierć. Współcześnie Indianie stanowią niezbyt duże mniejszości etniczne w większości amerykańskich krajów. Mają jednak we wszystkich krajach zapewnione prawa obywatelskie oraz prawa człowieka. Mimo tych praw zdarza się, że ludność indiańska jest marginalizowana, uboga a także pozbawiona jakiś znaczących politycznych wpływów. Indianie często występują z różnymi roszczeniami, na przykład o charakterze gospodarczym. Główny podział tej grupy ludności to: Indianie północnoamerykańscy oraz Indianie południowoamerykańscy. Pomimo, że Indianie mają wspólne cechy to większą „rolę” odgrywały różnice jakie są pomiędzy poszczególnymi plemionami. Te różnice to między innymi wygląd fizyczny, języki.