Charków

To ukraińskie miasto znajduje się w części w północno-wschodniej tego wschodnioeuropejskiego kraju. Biorąc pod uwagę wielkość miasto to zajmuje drugie miejsce w kraju. Jego powierzchnia wynosi trzysta kilometrów kwadratowych, na których mieszka około jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osób. Miasto z całą pewnością można nazwać ważnym ośrodkiem przemysłowym, a także kulturalno-naukowych tego państwa. Miasto w drugiej połowie siedemnastego wieku zostało założone przez Kozaków. Zabytkami miasta są między innymi: sobór Pokrowski, sobór Uspeński.