Architektura Koloseum

Koloseum przede wszystkim nie posiadało dachu, jednak w czasie opadów, czy też burzy przykrywane było olbrzymim i niewyobrażalnie dużym płótnem, co czynili marynarze morskiej floty. Załogi, które były za to odpowiedzialne często brały także udział w bitwach morskich, które miały miejsce wewnątrz amfiteatru. W pełni swej sławy Koloseum stanowiło jedną z wspanialszych demonstracji rzymskiej potęgi. Nawet jeszcze obecnie, po tylu latach jest ono dumą miasta Rzymu i całych Włoch oraz budzić będzie zachwyt osób, którzy przybywają tutaj w celach turystycznych, między innymi dlatego, aby zobaczyć Koloseum. Cały zamysł architektoniczny był ciekawy, pierwsze trzy kondygnacje Koloseum będą wykonane w trzech kolejnych stylach doryckim, jońskim oraz korynckim. Czwarty z rzędów ozdobiony był szeregiem pilastrów. Ostatni z nich dobudowany został w późniejszych latach, w momencie kiedy w średniowieczu budowla ta odgrywała rolę fortyfikacji zamkowej.