Pływy morskie

Jest to ogólna nazwa na przypływy i odpływy. Są to regularnie występujące podnoszenia i opadania poziomu wody w oceanie/morzu. Daje to zjawisko pływowe. Przyczyną są siły grawitacyjne Księżyca i Słońca, szczególnie tego pierwszego. Ponadto wpływa tutaj częściowo również siła odśrodkowa wywołana poprzez obrót Ziemi wokół środka ciężkości układu Ziemia-ciało niebieskie, które działa na naszą planetę. Skutkiem pływów są prądy jako prądy pływowe, które są istotne dla nawigacji przybrzeżnej. Średni czas między kolejnymi przypływami to dwanaście godzin i dwadzieścia siedem minut.