Wojny napoleońskie

W momencie kiedy na początku wieku dziewiętnastego w okolicach Grudziądza zaczęły pojawiać się napoleońskie patrole wywołało to niemałą panikę. Przebywający w mieście fryderyk Wilhelm III opuścił miasto wraz ze swoją małżonką, kierując się dalej na wschód. W czasie tym gubernator miasta rozpoczynał przygotowania do obrony twierdzy. Na samym początku kampanii dysponował on dwoma batalionami oraz taką samą liczbą kompanii. Pod koniec tego roku siły pruskie jednak uległy potrojeniu, a gdyby tego było mało cała cytadela wyposażona była w silną artylerię. Pierwsze starcie nastąpiło kilka dni po rozpoczęci grudnia w roku 1806, po czym przez miesiąc nie dochodziło do żadnych bliższych kontaktów.